Agregat Prądotwórczy
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY (ang. POWER GENERATOR) – autonomiczny zespół do wytwarzania energii elektrycznej. Składa się z prądnicy synchronicznej, która jest napędzana silnikiem spalinowym. W zastosowaniu pomocniczym stosowany do zasilania urządzeń w przypadku braku zasilania z zewnętrznych linii energetycznych.

Backup
KOPIA BEZPIECZEŃSTWA (ang. BACKUP) – dane które mają służyć do odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich uszkodzenia lub utraty. Proces tworzenia kopii bezpieczeństwa nazywany jest archiwizacją.

Baza Danych
BAZA DANYCH (ang. DATABASE)- to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania tych danych

Dane Osobowe
DANE OSOBOWE (ang. PERSONAL DATA) – w rozumieniu ustawy, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dlatego też ochronie podlegają nie tylko imię, nazwisko czy adres ale także, czynniki określające upodobania religijne, polityczne, kulturowe czy nawet rasę. Ochronie podlega także adres e-mail jeżeli jest w postaci jan.kowalski@firma.pl.

Data Center
DATA CENTER (pol. CENTRUM DANYCH) – to specjalne pomieszczenia, w których przechowywana jest infrastruktura informatyczna. Klient może skoncentrować się na swojej podstawowej działalności pozostawiając odpowiedzialność za utrzymywanie systemów informatycznych w gotowości do działania Centrum Danych z usług którego korzysta. Centrum Danych oferuje klientom rozwiązanie kompleksowe: łączy, pomieszczeń, zasobów sprzętowych i pozostałej infrastruktury informatycznej bez konieczności jej zakupu. Dodatkowo gwarantowana jest pełna obsługa i serwis sprzętu, administracja baz danych i aplikacji oraz inne usługi dodatkowe, zoptymalizowane do potrzeb klienta. Korzyści dla Klienta to niższe koszty utrzymania infrastruktury i obsługi oraz stała pozycja w budżecie IT, bezpieczeństwo, dostępność.

Domena
DOMENA (ang. DOMAIN) – jest to adres internetowy, za pomocą którego będzie można trafić na Twój serwis WWW umieszczony w Internecie. Domena jest niepowtarzalna. Oznacza to, że nikt nie może mieć drugiej takiej domeny jak Twoja. Domena po zarejestrowaniu staje się Twoją własnością.

Firewall
ZAPORA PRZECIWOGNIOWA (ang. FIREWALL) – program komputerowy zwany również narzędziem pozwalającym na skuteczną ochronę przed atakami w sieci. Jest to system oddzielający sieć lokalną od Internetu decydujący jaki rodzaj ruchu sieciowego ma być obsługiwany a jaki blokowany.

GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych – organ do spraw ochrony danych osobowych powoływany na 4-letnią kadencję (liczoną od dnia złożenia przysięgi) przez Sejm RP za zgodą Senatu. Działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

HOSTING – udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni, prościej mówiąc polega to na oddaniu do dyspozycji określonej objętości dysku twardego, na której można przechowywać pliki tworzące treść stron internetowych i udostępnienie przestrzeni dysku jako miejsca dla plików w skrzynce mailowej.

HOSTING GIODO – hosting danych osobowych zgodnie z wymaganiami spełniającymi zalecenia Generalnego Inspektora Danych Osobowych, tj. wysokie standardy bezpieczeństwa, backup danych itp.

KOLOKACJA – polega na ulokowaniu sprzętu klienta w siedzibie dostawcy, który zobowiązuje się do utrzymania tego sprzętu. Usługa polegająca na udostępnieniu zasobów serwerowni: miejsce w szafie serwerowej, dostęp do sieci, zasilanie, wsparcie administratorów. Usługa kolokacji wiąże się także z możliwością wejścia klienta do centrum danych, w celu przeprowadzenia modernizacji, napraw itp. Usługa kolokacji jest indywidualnie omawiana, wszystko jest kwestią negocjacji, lub różne opcje są wyszczególnione w cenniku. Usługa kolokacji jest usługą dla klientów, którzy potrzebują większych możliwości, przeważnie nie jest to usługa sprzedawana jako pakiet, lecz jest dobierana według życzeń klienta.

OPIEKA ADMINISTRACYJNA (ang. TECHNICAL SUPPORT) – polega na świadczeniu stałej obsługi administracyjnej serwerów Klienta. Administratorzy prowadzą stałą opiekę techniczną nad powierzonymi serwerami, dotyczy to także serwera poczty elektronicznej, dokonują niezbędnych instalacji oprogramowania i konfiguracji sprzętu

PROTOKÓŁ BGP4 (ang. BGP4 – BORDER GATEWAY PROTOCOL) – wykonuje routing pomiędzy wieloma systemami autonomicznymi (domenami) i wymienia informacje o routingu i dostępności z innymi systemami posługującymi się protokołem BGP. Należy do klasy protokołów zewnętrznych, efektywnie rozwiązuje problemy związane z routingiem między domenami oraz skalowaniem sieci Internet.

RUTER (ang. ROUTER) – urządzenie sieciowe pełniące rolę węzła komunikacyjnego. Obecnie routery to wysoce wyspecjalizowane urządzenia. Wyposażone w szybką magistralę wewnętrzną pomiędzy interfejsami sieciowymi, szybką pamięć podręczną oraz układy pakujące i rozpakowujące ramki (dane) przy przekazywaniu pakietów. W działaniu przypominają centrale telefoniczne.

SERWER (ang. SERVER) – serwerem może być zwykły komputer, jednak do pełnego wykorzystania możliwości, jakie daje oprogramowanie serwerowe powinna to być maszyna dedykowana do tej roli. Przystosowany do pracy ciągłej, wyposażone w duże i szybkie dyski twarde, głównie SCSI, dużą ilość pamięci RAM najczęściej z ECC oraz wydajne procesory serwerowe. Serwerowe płyty główne mogą obsłużyć 2, 4 lub więcej procesorów, często posiada 2 lub więcej wbudowanych zasilaczy typu hot-plug i awaryjne zasilanie.

SERWER ANTYSPAMOWY – zadaniem tego serwera jest zapewnienie bezpieczeństwa poczty. Serwer antyspamowy oznacza wiadomość jako spam i samemu można poprzez odpowiednią konfigurację swojego konta pocztowego decydować czy odbieramy taką wiadomość czy nie.

SERWER ANTYWIRUSOWY – zadaniem tego serwera jest zapewnienie bezpieczeństwa poczty. Serwer antywirusowy skanuje każdą wiadomość przychodzącą i wychodzącą i w przypadku wykrycia zagrożenia w wiadomości zostaje ona usunięta z serwera.

SERWER DEDYKOWANY (ang. DEDICATED SERVER) – oddzielny komputer pełniący rolę serwera dla jednego usługobiorcy. Na takim serwerze klient może instalować oprogramowanie oraz dowolnie konfigurować domyślnie zainstalowany i skonfigurowany system operacyjny.

UPS (ang. UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) – urządzenie lub system, którego funkcją jest nieprzerwane zasilanie urządzeń elektronicznych, wyposażony jest najczęściej w akumulator. W przypadku przerwy lub zakłóceń dostawy energii elektrycznej z sieci energetycznej urządzenie przełącza się na pracę z akumulatora. Czas podtrzymania napięcia wynosi od kilku minut do kilkudziesięciu godzin i zależy m.in. od obciążenia zasilacza oraz pojemności akumulatora.

Panel administracyjny
Narządzie stworzone dla Klientów w celu ułatwienia administracji swoimi usługami. Konfiguracji usług można dokonać z poziomu panelu administracyjnego dostępnego. Dane dostępowe do panelu administracyjnego otrzymasz w momencie wykupienia usługi.

Tutaj znajdziesz słownik pojęć związanych z moją ofertą wsparcia marketingowego.